Artikel Keluarga

Bab 2.07 Kewajiban Istri Terhadap Suami

 1. Allah Taala berfirman yang bermaksud:
  “Kaum laki-laki itu pemimpin wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) alas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka. Maka wanita yang solehah ialah mereka yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada menurut apa yang Allah kehendaki. ”
  “Wanita-wanita yang kamu kuatirkan akan durhaka padamu, maka nasehatilah mereka (didiklah) mereka. Dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka (jangan disetubuhi) dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu bersikap curang. Sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (An Nisa : 34)
 2. Nabi SAW bersabda yang bermaksud:
  “Siapa saja isteri yang meninggal dunia, sedangkan suaminya redha terhadap kepergiannya, maka ia akan masuk Surga.”
  (Riwayat Tarmizi)
 3. Nabi SAW bersabda yang bermaksud:
  “Apabila seorang isteri telah mendirikan sholat lima waktu dan berpuasa bulan Ramadhan dan memelihara kehormatannya dan mentaati suaminya, maka diucapkan kepadanya: Masuklah Surga dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki.”
  (Riwayat Ahmad dan Thabrani)
 4. Seorang perempuan datang ke hadapan Nabi SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah SAW, saya mewakili kaum wanita untuk menghadap tuan (untuk menanyakan tentang sesuatu). Berperang itu diwajibkan oleh Allah hanya untuk kaum laki-laki, jika mereka terkena luka, mereka mendapat pahala dan kalau terbunuh, maka mereka adalah tetap hidup di sisi Allah. lagi dicukupkan rezekinya (dengan buah-buahan Surga). Dan kami kaum perempuan selalu melakukan kewajiban terhadap mereka (yaitu melayani mereka dan membantu keperluan mereka) lalu apakah kami boleh ikut memperoleh pahala berperang itu?
  Maka Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Sampaikanlah kepada perempuan-perempuan yang kamu jumpai bahwa taat kepada suami dengan penuh kesadaran maka pahalanya seimbang dengan pahala perang membela agama Allah. Tetapi sedikit sekali dari kamu sekalian yang menjalankannya.”
 5. Sayidina Ali k.w.j. berkata: “Seburuk-buruk sifat bagi kaum laki laki itu adalah sebaik-baik sifat bagi kaum perempuan yaitu kikir dan bersikap keras dan takut. Karena sesungguhnya perempuan itu jika kikir, maka ia memelihara harta suaminya dan jika bersikap keras, maka ia menjaga diri dari berbicara kepada setiap orang dengan perkataan yang halus (mesra) yang menimbulkan sangkaan yang buruk, dan jika penakut. maka ia takut dari segala sesuatu, oleh karena itu ia tidak berani keluar dari rumahnya dan ia menjauhi tempat-tempat yang menimbulkan kecurigaan yang buruk karena takut kepada suaminya“.
 6. Seharusnya seorang isteri mengetahui kedudukan dirinya seolah olah seorang ‘hamba’ perempuan yang dimiliki oleh suaminya atau sebagai ‘tawanan’ yang lemah. Oleh karena itu dia tidak boleh membelanjakan sedikit pun dari hartanya (sendiri) kecuali dengan seijin suaminya karena ia diumpamakan sebagai orang yang dalam kawalan (perhatian).
 7. Wajib bagi seorang isteri:
  • Merendahkan pandangannya terhadap suaminya.
  • Tidak berkhianat terhadap suaminya ketika suaminya tidak ada termasuk juga hartanya.
  • Menunaikan hajat suami (jika diajak oleh suaminya) biarpun di waktu sibuk atau susah (ditamsilkan berada di punggung unta oleh Rasulullah).
  • Meminta ijin suami untuk keluar dari rumahnya. Kalau keluar rumah tanpa ijin suaminya maka dia dilaknati oleh malaikat sampai ia bertaubat dan kembali.
 8. Diceritakan dari Nabi SAW bahwa baginda bersabda, maksudnya:
  “Sungguh-sungguh meminta ampun untuk seorang isteri yang berbakti kepada suaminya yaitu burung di udara, ikan-ikan di air dan malaikat di langit selama ia selalu dalam kerelaan suaminya. Dan siapa saja dikalangan isteri yang tidak berbakti kepada suaminya, maka ia mendapat laknat dari Allah dan malaikat serta semua manusia. “
 9. Siapa saja di kalangan isteri yang bermuka masam di hadapan suaminya, maka ia dalam kemurkaan Allah sampai ia dapat membuat suasana yang menggembirakan suaminya dan memohon kerelaannya.
 10. Aisyah r.ha berkata:
  “Wahai kaum wanita Seandainya kamu mengerti kewajiban terhadap suamimu, tentu seorang isteri akan menyapu debu dari kedua telapak kaki suaminya dengan sebagian mukanya.”
 11. . Nabi SAW bersabda yang bermaksud:
  Tiga orang yang tidak diterima sholatnya (tidak diberi pahala sholatnya) oleh Allah dan tidak diangkat kebaikan mereka ke langit ialah: hamba yang lari dari tuannya hinggalah dia kembali, seorang isteri yang dimurkai oleh suaminya hinggalah dia memaafkannya, orang yang mabuk hingga dia sadar kembali.
 12. Nabi SAW bersabda yang bermaksud:
  “Jika seorang isteri berkata kepada suaminya: Tidak pernah aku melihat kebaikanmu sama sekali, maka hancur leburlah pahala amal kebaikannya.”
  Keterangan:
  Maksud Hadis ini ialah jika seorang isteri memperkecilkan usaha baik suaminya seperti dalam memberi nafkah dan memberi pakaian maka hancur leburlah pahala amal kebaikannya.
 13. Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya:
  “Siapa saja isteri yang meminta cerai dari suaminya tanpa sebab-sebab yang sangat diperlukan, maka haramlah bau Surga ke atasnya.”
  Keterangan:
  Hal ini biasanya terjadi pada seorang isteri yang tidak berminat kepada suaminya lagi kecuali kalau dia meminta cerai kepadanya karena kuatir tidak dapat menjalankan kewajiban terhadap suaminya untuk menghindarkan diri dari kekecewaan suaminya.
 14. Nabi SAW bersabda maksudnya:
  “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada seorang isteri yang tidak bersyukur kepada suaminya.”
  Keterangan:
  Hal ini biasa terjadi pada suami yang miskin dan isteri yang kaya. Lalu isteri itu menafkahkan hartanya kepada suaminya, kemudian mengungkitnya.
 15. Nabi SAW bersabda yang bermaksud:
  “Pertama urusan yang ditanyakan kepada isteri pada hari Kiamat nanti ialah mengenai sholatnya dan mengenai urusan suaminya (apakah ia menjalankan kewajibannya terhadap suaminya atau tidak). “
 16. Nabi SAW bersabda yang bermaksud:
  “Empat perempuan yang berada di Neraka ialah:
  Perempuan yang kotor mulutnya terhadap suaminya. Jika suaminya tidak ada di rumah ia tidak menjaga dirinya dan jika suaminya bersamanya ia memakinva (memarahinya). Perempuan yang memaksa suaminya untuk memberi apa yang suami tidak mampu.
  Perempuan yang tidak menjaga auratnya dari kaum laki-laki dan memperlihatkan kecantikannya (untuk menarik kaum laki laki).
  Perempuan yang tidak mempunyai tujuan hidup kecuali makan minum dan tidur, dan ia tidak mau berbakti kepada Allah dan tidak mau berbakti kepada Rasul-Nya dan tidak mau berbakti kepada suaminya.”

  Keterangan:
  Seorang perempuan yang bersifat dengan sifat-sifat ini akan dilaknati kecuali jika dia bertaubat.
 17. Al Hakim bercerita bahwa seorang perempuan berkata kepada Nabi SAW: “Sesungguhnya putera bapa saudaraku melamarku. Oleh karena itu berilah peringatan kepadaku apa kewajiban seorang isteri terhadap suaminya. Kalau kewajiban itu sesuatu yang mampu aku jalankan, maka aku bersedia dinikahkan.” Maka Baginda bersabda: “Kalau mengalir darah dan nanah dari kedua lubang hidung suaminya lalu (isteri) menjilatnya, maka itu pun belum dianggap menjalankan kewajibannya terhadap suaminya. Seandainya diperbolehkan untuk manusia bersujud kepada manusia lain, tentu aku perintahkan :seorang isteri bersujud kepada suaminya.”
  Berkatalah perempuan itu, “Demi Tuhan yang mengutus Tuan, aku tidak akan menikah selama dunia ini masih ada.”
 18. Imam Thabrani menceritakan bahwa seorang isteri tidak dianggap menjalankan kewajibannya terhadap Allah hingga ia menjalankan kewajibannya terhadap suaminya, dan seandainya suami memintanya (untuk digauli) sedang ia (isteri) di atas belakang unta maka tidak boleh dia menolaknya.
 19. Sayidina Ali k.w.j. berkata: “Aku masuk ke rumah Nabi SAW berserta Fatimah lalu aku dapati Baginda sedang menangis tersedu-sedu, kemudian aku berkata: “Tebusan Tuan adalah ayahku dan ibuku wahai Rasulullah, apakah yang membuat Tuan menangis?” Baginda bersabda, “Wahai Ali! Pada malam aku diangkat ke langit aku melihat kaum perempuan dari umatku disiksa di Neraka dengan bermacam-macam siksaan, lalu aku menangis karena begitu berat siksaan mereka yang aku lihat. Aku melihat perempuan yang digantung dengan rambutnya serta mendidih otaknya. Dan aku melihat perempuan yang digantung dengan lidahnya sedangkan air panas dituangkan pada tenggorokannya.
  Dan aku melihat perempuan yang benar-benar diikat kedua-dua kakinya sampai kedua-dua susunya dan diikat kedua-dua tangannya sampai ubun-ubunnya dan Allah mengarahkan ular ular dan kalajengking menyengatinya. Dan aku melihat seorang perempuan yang berkepala babi dan bertubuh keledai dan ia ditimpakan sejuta siksaan. Dan aku melihat seorang perempuan berbentuk anjing dan api masuk dari mulutnya dan keluar dari duburnya (jalan belakang) sementara malaikat memukul kepalanya dengan tongkat besar dari api Neraka
  .” Lalu Sayidatina Fatimah Az Zahra r.ha berdiri dan berkata, “Wahai kekasihku dan cahaya mataku! Perbuatan apa yang dilakukan oleh mereka hingga ditimpa seksaan ini?” Maka Nabi SAW bersabda: “Wahai anakku! Adapun perempuan yang digantung rambutnya itu adalah karena dia tidak menutupi rambutnya dari pandangan kaum laki-laki ajnabi.
  Adapun perempuan yang digantung dengan lidahnya karena dia telah menyakiti suaminya.
  Adapun perempuan yang digantung kedua-dua susunya karena dia telah mempersilahkan (orang lain) untuk menduduki tempat tidur suaminya.
  Adapun perempuan yang diikat kedua-dua kakinya sampai keduadua susunya dan diikat kedua-dua tangannya sampai ke ubun ubunnya dan Allah mengarahkan ular-ular untuk menggigitnya dan kala jengking untuk menyengatinya karena dia tidak mandi junub setelah haid dan dia mempermainkan (meninggalkan) sholat. Adapun perempuan yang berkepala babi dan berbadan keledai karena dia adalah ahli adu domba dan pembohong. Adapun perempuan yang berbentuk anjing dan api masuk ke mulutnya dan keluar dari duburnya karena ia ahli umpat lagi penghasut.
  Wahai anakku! Celaka bagi perempuan yang tidak berbakti kepada suaminya.
 20. Seorang isteri hendaklah menyadari bahwa seorang suami bagi isteri adalah bagaikan ayah bagi seorang anak karena taatnya seorang anak kepada ayahnya dan memohon keredhaannya adalah wajib Seorang suami pula tidak wajib mentaati isteri
 21. Menjadi pendorong serta penasehat dalam hal-hal kebaikan.
 22. Memahami hal-hal yang digemari dan yang dibenci oleh suami.
 23. Setiap perbuatannya hendaklah menyenangkan hati suami.
 24. Senantiasa menambahkan ilmu agamanya serta amalan.amalannya dengan berbagai macam cara seperti membaca, mendengar kaset-kaset ceramah agama serta mengikuti majlis- majlis agama.
 25. Demi cinta terhadap suaminya seorang isteri akan melakukan khidmat dan bakti kepada suaminya cara hal yang sebesar. besarnya sampai hal yang sekecil-kecilnya seperti menggunting kuku, memotong kumis, dan meminyakkan rambut suami. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Siti Fatimah: “Ya Fatimah, apabila seorang wanita meminyakkan rambut suaminya dan janggutnya, memotong kumis dan menggunting kukunya maka Allah akan memberinya minum dari air Surga yang mengalir di sungai sungainya dan diringankan Allah baginya sakaratul maul dan akan didapatinya kubumya menjadi sebuah taman yang indah dan taman taman Surga.
 26. Senantiasa menyediakan air di sisi suami. Selama ia berbuat yang demikian selama itulah ia didoakan keampunan oleh para malaikat.
 27. Memasak makanan menurut kesukaan atau selera suami.
 28. Menambal baju atau pakaiannya yang buruk.
 29. Siapkan barang-barang keperluan di dalam sakunya seperti sisir, celak, sikat gigi. cermin dan minyak wangi (ikut Sunnah).
 30. Ikut kemauan suami pada waktu bersenda gurau, memijat, mengipas dan sebagainya.

220 Comments

1 3 4 5
 • darwono
  31/05/2015 - 21:38 | Permalink

  Assalamualaikum. Wr. Wb pa ustadt
  Saya mau tanya..?
  Apakah berdosa, haram atau najis bila seorang suami mengajak istri ya berkunjung kepada mertua ya..?
  Apakah seorang mertua harus tunduk dan patuh terhadap menantunya..?
  Apakah berdosa bila seorang suami memberikan makan atau sejenisnya tidak di terima atau di makan..?
  Terimakasih sebelumnya pa ustadt
  Assalamualaikum. Wr. Wb

 • ririn lestari
  02/06/2015 - 11:40 | Permalink

  Assalammuaikum
  Ustad saya ingin meminta pegarahan
  Saya baru saja menikah secara agama karna orang tua calon suami saya yg tidak merestuinya. Kami tinggal terpisah dan kerja masing” dan suami saya di jodohkan oleh orang tua nya dengan perempuan lain ternyata suami saya juga menyukainya. Karna saya sudah menjadi istrinya dan saya telanjur mencintainya sulit buat saya untuk meninggalkanya saya mengijinkannya untuk menikahinya. Tapi suami saya banyak berubah kehidupannya un tidak tertata. Saat ini mreka masih pacaran tapi suami saya sudah kebobolan dalam keuangan padahal saya juga tidak meminta apaun darinya. Sebagai istri saya hanya bsa berdoa untuk kebaikannya. Dia mengabaikan saya dan bersikap tidak seharusnya dia tidak menghargai perasaan saya. Tapi saya merasa dia lebih sakit dari saya karna ucapannya terhadap saya. Saya melihat dia menderita karna keadaan yg membuat dia seperti itu. Apa yg harus saya lakukan ustad. Trimakasih

  • admin
   04/06/2015 - 19:46 | Permalink

   Wa alaikum salam,
   Beristri lebih dari satu dalam agama Islam itu diperbolehkan, namun poligami ini bukan pekerjaan ringan. Semua pihak yang terlibat dalam poligami ini mesti betul-betul baik dalam melaksanakan ajaran agama Islam, baik amalan pribadi maupun amalan dalam berkeluarga. Ringkasannya dapat dibaca di:
   * Ringkasan amalan pribadi: http://cahaya-akhir-zaman.blogspot.com/2015/03/kewajiban-pribadi-utama-seorang-muslim.html
   * Ringkasan amalan keluarga: http://keluarga.kawansejati.org/ilmu-dasar-membina-keluarga/

   Anda menyebut suami anda pacaran, sedangkan dalam agama Islam tidak ada pacaran, yang ada adalah lamaran resmi untuk kemudian dilanjutkan dengan menikah. Selama belum menikah, calon suami istri ini tetap terikat syariat sebagai laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Jika suami anda ingin menikah lagi, hendaknya dilakukan sesuai dengan syariat Islam, supaya nantinya dalam menempuh poligami akan dipermudah oleh Allah. (http://cahaya-akhir-zaman.blogspot.com/2012/04/pacaran-islami.html)

   Dalam hal anda sebagai istri pertama, yang perlu segera dilakukan adalah mengurus status legal pernikahan anda dan melaksanakan kewajiban-kewajiban anda sebagai seorang muslimah dan seorang istri.

   Wassalam.

 • Adhitya Dwi Kurn
  03/06/2015 - 14:09 | Permalink

  Sangat bagus artikelnya, Tp menurut saya NO.1 DIATAS bila sang suami memukul istri itu sangatlah bertolak belakang dengan ajaran” tataan di tanah jawa,tentang BUDI PAKERTI, bagai manapun soarang suami sangat dilarang memukul istri (kaum hawa).

  Dan saya juga mau tanya, saya pernah membaca yg tertulis “lebih banyak wanita yang akan masuk neraka nanti ketika di ahkir zaman” mksud diri ini apa?

  1.Apakah ucapan “Lebih banyak menciptakan wanita di dunia ini drpda laki-laki”
  2.Apakah sangat banyak dr wanita yang melewati ajaran-ajaran agama yang di peluk nya?

  bila jawabanya no.2 Berarti di Indonesia banyak agama turunan, dalam arti islam yg tidak kafa dong?

  • admin
   06/06/2015 - 10:28 | Permalink

   Tentang memukul istri:

   Dalam ajaran Islam tidak dibenarkan untuk memukul istri, kecuali dalam kasus istri sudah dipisah ranjang masih tidak mau menurut pada suami. Pukulan di sini juga bukan maksudnya dipukul sampai babak belur, namun sekedar untuk memberi tahu ke istri bahwa suami sangat tidak senang dengan kedurhakaan istri. Saya tidak tahu tentang ajaran budi pekerti gaya Jawa, namun ada kemungkinan ada beberapa ajaran tersebut yang berbeda dengan ajaran Islam.

 • mariam
  20/06/2015 - 12:56 | Permalink

  Assalamu’alaikum ustad….
  Sy mhn pencerahan batin ….
  Saat ini sy sdg ada masalah mengenai rumah tangga, sy menikah sdh 5 tahun,blm ada keturunan, selama ini suami ikut sy ,krn sy ada rumah yg sdh menjadi hak sy. (Alm.orangtua sdh membuatkan rmh kpd anak2nya). Saat ini adik sy ingin membeli sebagian rmh sy ( 30m). Buat sy ga ada mslh,..hasil dr jual sebagian rmh ,sy ingin memperbaiki rmh dan menyelesaikan segala urusan sy, tetapi suami tdk setuju sy menjual ,katanya “sy tdk memikirkan perasaan dia, apa kata sdra2 sy …” jd menurut sy suami sy terlalu berpikiran jelek image ke dia …krn dia ikut sy, pdhal tak sedikitpun dihati dan pikiran untuk merendahkan harga diri suami. Akhirnya krn mslah ini sy jd sering ribut…sy bingung pak ustad…sy harus bagaimana?, terima kasih atas sarannya… Wassalam wr wb

  • admin
   22/06/2015 - 20:05 | Permalink

   Wa alaikum salam, wr wb
   Dalam perkara anda ini perlu dipastikan dulu bahwa suami & istri sama-sama memahami aturan-aturan dalam agama Islam. Jika sama-sama dipahami, insya Allah jika masalah apapun kehidupan keluarga akan tetap tenang.
   Rumah milik istri ini secara syariat Islam adalah 100% hak istri, istri dapat menggunakannya untuk apapun keperluan istri.
   Namun mengingat respon suami, kemungkinan ada sesuatu hal pada istri yang tak diterima suami. Mungkin saja selama ini ada masalah, namun tidak muncul.
   Saran saya selesaikan dulu permasalahan dengan suami anda, sebelum anda meneruskan proses menjual sebagian rumah. Jika proses penjualan dilanjutkan, takutnya masalah menjadi lebih kompleks dan lebih sulit ditangani.
   Hal-hal yang perlu dilakukan:
   * memastikan kewajiban kepada Allah sudah selesai, terutama perkara fardhu ‘ain (http://cahaya-akhir-zaman.blogspot.com/2015/03/kewajiban-pribadi-utama-seorang-muslim.html)
   * memastikan semua kewajiban kepada suami terpenuhi.
   * menghias amalan dengan hal-hal sunat, seperti ibadah malam, tahajud, bersedekah.

   Wassalam wr wb

 • ravika arindita
  22/06/2015 - 14:30 | Permalink

  Ustad saya ingin bertanya,,
  Baru satu bulan ini suami saya meninggal dunia,,,yg saya ingin tanyakan apakah saya n suami sayA nanti akan d pertemukan n d satukan kembali oleh allah ustad,,apakah ada surat n hadits yg mnerangkannya ustad..?

  Dan jika saya tidak menikah lagi sampai akhir hayat saya apakah blh ustad,,,?
  SayA akan menjaga kehormatan saya,,menjalan perintah” allah,.,.apakah boleh ustad..?

  • admin
   27/06/2015 - 12:02 | Permalink

   Inna Lillahi wa inna ilaihi raji’un
   Saya turut berduka cita atas meninggalnya suami.
   Pasangan suami istri di dunia akan dipertemukan kembali di surga, seperti dijelaskan di beberapa ayat:
   “Yaitu Surga Adn, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan pasangannya, dan anak cucunya…” (QS Ar Rad : 23)
   “Mereka dan pasangan dan pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan dipan” (QS Yasin : 56)
   “Masuklah kamu ke dalam Surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan” (QS Az Zukhruf 70).
   Seorang janda boleh menikah lagi, bisa juga tidak menikah lagi karena alasan-alasan tertentu. Namun pada dasarnya seorang perempuan itu perlu seorang suami sebagai jalan untuk sampai ke surga, sehingga lebih baik jika ada kesempatan untuk menikah lagi.
   Untuk sementara ini anda dalam masa iddah, sebaiknya tidak usah memikirkan hal-hal menikah lagi atau tidak, lebih baik waktu yang ada saat ini dipakai untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah nanti ada jalan keluar yang terbaik.
   Wassalam.

 • juwita sari
  26/06/2015 - 09:31 | Permalink

  Assalaamu’alaikum

  Saya mau bertanya
  Jika Suami saya melakukan sesuatu yang saya sudah larang terus saya mendiaminya untuk beberapa waktu apakah saya salah tetapi sebelumnya saya sudah menasihatinya terlebih dahulu ?

  Terimakasih…

  Wassalaamu’alaikum

  • admin
   27/06/2015 - 11:51 | Permalink

   Wa alaikum salam,
   Posisi pemimpin dalam keluarga adalah suami, jadi sebenarnya istri tidak dalam posisi untuk melarang-larang suaminya melakukan sesuatu. Kecuali jika suami melakukan perbuatan maksiat, maka istri boleh mengingatkan suami, karena saling mengingatkan ini berlaku umum untuk setiap orang, termasuk suami-istri.
   Wassalam

 • 27/06/2015 - 22:03 | Permalink

  Assalamu’alaikum p.ustadz… Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika istri tidak mau mengikuti perintah suami yang bertentangan dengan hati nuraninya? Yang mnrt istri tdk sesuai dg etika dan merendahkan harga diri istri? Kl suami mengaku ke orang lain (teman yg lama nda ketemu) kl istri bukan istrina, apakah sama dg jatuh talak? Terima kasih.

  • admin
   28/06/2015 - 22:35 | Permalink

   Wa alaikum salam.
   – Istri wajib taat pada perintah suami selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.
   – Jika suami mengaku bujang, maka tergantung niat. Jika niatnya menceraikan, maka jatuh talak. Jika niatnya bercanda, tidak jatuh talak, tapi ucapan tersebut dinila sebagai berbohong.

 • 1 3 4 5

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Powered by: Wordpress