Artikel Keluarga

Perbincangan Suami Istri Yang Ada Cita-Cita Islam

diskusi

Pembicaraan lumrah antara suami istri tentunya adalah berbincang untuk menghiburkan satu sama lain, untuk mendatangkan ghairah satu sama lain agar kasih sayang bertambah. Jika pada suami istri tersebut ada cita-cita Islam, maka cita-cita tersebut akan nampak pada pembicaraan sehari-hari pada suami istri tersebut selain pembicaraan lumrah tersebut.

Berikut ini adalah tajuk-tajuk perbincangan suami-istri tersebut:

 • Iman / aqidah
 • Bagaimana Islam itu lebih dapat diamalkan di dalam diri maupun keluarga.
 • Bagaimana hendak mendidik anak-anak secara Islam yang lebih berkesan lagi.
 • Bagaimana hendak memajukan pelajaran anak-anak.
 • Bagaimana agar anak-anak itu lebih halus akhlak mereka.
 • Bagaimana mereka mentaati Allah, Rasul dan dua ibu bapa.
 • Bagaimana hendak melahirkan kasih sayang dan perpaduan di kalangan anak-anak.
 • Bagaimana anak-anak jangan terjebak dengan pergaulan yang tidak baik.
 • Bagaimana hendak menghadapi anak-anak yang nakal.
 • Bagaimana agar mereka pandai bergaul dengan tetangga, dengan kawan-kawan sekolahnya dan dengan orang banyak.
 • Bagaimana hendak dibuat lagi agar mereka bertambah cinta dengan Allah, Rasul-Nya, ibu bapanya dan agamanya.
 • Bagaimana hendak melatih agar anak-anak suka berkhidmat/melayan kepada orang terutama kepada ibu bapa dan keluarga.
 • Bagaimana hendak menghiburkan mereka secara halal agar mereka tidak tegang.
 • Bagaimana hendak melatih anak-anak agar pandai mengurus rumah tangga, memasak, menjahit.
 • Selain itu membicarakan dan mengulas isu terkini, khususnya yang terjadi di tanah air sendiri terutama yang ada hubungan dengan Islam, dengan umat Islam, mengenai agama mereka, akhlak mereka, perpaduan mereka dan kehidupan mereka.
 • Kalau terjadi kemungkaran dan maksiat di masyarakat, mereka berdua juga akan membincangkan bersama-sama bagaimana hendak mengatasinya.

Beginilah di antara contoh-contoh perbincangan keluarga yang ada cita-cita Islam. Mereka tidak akan bercerita, berbicara, berbincang yang sia-sia, yang tiada faedah, membawa tamak dengan dunia, yang membawa hati lalai atau dapat mendatangkan permusuhan di antara suami isteri, yang membawa nilai dunia, lupa Allah Taala, lupa Rasul, lupa agama, lupa Akhirat, lupa membaiki diri dan lupa bertaubat.

 

Powered by: Wordpress