Artikel Keluarga

Istri Durhaka Kepada Suami

zeimusu-Fire-Icon-800px

Berikut ini beberapa hal yang dapat menyebabkan seorang istri termasuk ke dalam golongan istri durhaka kepada suaminya.

 1. Berhias ketika suaminya tidak disampingnya. Maksud firman Allah
  “Janganlah mereka (perempuan-perempuan) menampakkan perhiasannya melainkan untuk suaminya.” (An Nur 31)
 2. Apabila dipanggil oleh suaminya ia tidak datang. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:
  “Apabila suami memanggil isterinya ke tempat tidur ia tidak datang nescaya malaikat melaknat isteri itu sampai Subuh.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)
 3. Membantah suruhan atau perintah suami. Sabda Rasulullah SAW:
  ‘Siapa saja yang tidak berbakti kepada suaminya maka ia mendapat laknat dan Allah dan malaikat serta semua manusia.”
 4. Bermuka masam terhadap suami. Sabda Rasulullah SAW:
  “Siapa saja perempuan yang bermuka masam di hadapan suaminya berarti ia dalam kemurkaan Allah sampai ia senyum kepada suaminya atau ia meminta keredhaannya.”
 5. Jahat lidah atau mulut pada suami. Sabda Rasulullah SAW:
  “Dan ada empat golongan wanita yang akan dimasukkan ke dalam Neraka (diantaranya) ialah wanita yang kotor atau jahat lidahnya terhadap suaminya.”
 6. Membebankan suami dengan permintaan yang diluar kemampuannya.
 7. Keluar rumah tanpa izin suaminya. Sabda Rasulullah SAW:
  “Siapa saja perempuan yang keluar rumahnya tanpa ijin suaminya dia akan dilaknat oleh Allah sampai dia kembali kepada suaminya atau suaminya redha terhadapnya.”
  (Riwayat Al Khatib)
 8. Menghina pengorbanan suaminya. Maksud Hadis Rasulullah SAW
  “Allah tidak akan memandang (benci) siapa saja perempuan yang tidak berterima kasih di atas pengorbanan suaminya sedangkan dia masih memerlukan suaminya.”
 9. Mengijinkan masuk orang yang tidak diijinkan suaminya ke rumah
  maksud Hadis:
  “Jangan ijinkan masuk ke rumahnya melainkan yang diijinkan suaminya.” (Riwayat Tarmizi)
 10. Tidak mau menerima petunjuk/arahan suaminya.
  Maksud Hadis:
  “Isteri yang durhaka hukumnya berdosa dan dapat gugur nafkahnya ketika itu. Jika ia tidak segera bertaubat dan meminta ampun dari suaminya, Nerakalah tempatnya di Akhirat kelak. Apa yang isteri buat untuk suami adalah semata-mata untuk mendapat keredhaan Allah SWT”

Referensi

Powered by: Wordpress