Artikel Keluarga

Peringkat Suami Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab

rumah-gadang-flat-300px

Salah satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah memenuhi keperluan lahiriah sang istri terutama dalam keperluan yang sifatnya asas/mendasar. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, para suami dapat dibagi menjadi beberapa peringkat yaitu:

  1. Suami yang mampu, senantiasa peka dan siap siaga memberi tanggung jawab kepada isteri dengan tidak usah repot-repot diminta oleh para isteri. Dia tahu saja apa yang perlu diberi kepada istrinya, baik makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Juga di luar yang perlu, yang tidak pula keterlaluan atau yang masuk akal yang masih dibenarkan oleh syariat, jika dia mampu dia tidak pula keberatan memberi. Itulah golongan suami As Siddiqin.
  2. Suami yang juga mampu, senantiasa peka dan bersedia memberi apa-apa yang perlu kepada isteri-isteri tanpa diminta oleh isteri. Tapi perkara di luar yang perlu, dia tidak akan memberi. Kalau diminta, jika dia mampu, tidak pula keberatan untuk memberi. Itulah golongan suami Muqarrobin.
  3. Suami yang mampu, tidak memberi apa-apa kepada isteri sekalipun yang dharuri. Apatah lagi di luar yang perlu. Namun demikian kalau diminta, tidak pula keberatan dia memberi kepada isteri-isteri. Jika dia mampu, dia tidak pula susah untuk memberi tanggung jawabnya. Itulah dia golongan suami yang Soleh.
  4. Suami yang mampu tetapi tidak tahu atau tidak mau bertanggungjawab terhadap isteri-isteri sekalipun yang dharuri. Kalau diminta pun, dia tidak mau bertanggungjawab. Kalau dia memberi juga, dengan rasa terpaksa. Dia memberi dengan sakit hati. Adakalanya terpaksa bertengkar lebih dahulu dengan isteri, bermarah-marah dan bermasam-masam muka, barulah dia mau memberi. Suami begini lebih suka kalau isteri bekerja untuk boleh menanggung diri sendiri bahkan kalau boleh dia hendak menumpang makan dari hasil usaha isteri. Itulah dia golongan suami yang Fasik (jahat). Suami yang seperti ini ini kalau dikekalkan tabiat dan sikap ini, lebih-lebih lagi berhadapan dengan isteri yang tidak sabar, sudah tentu rumah tangga sentiasa bergolak. Krisis tidak habis-habis, kasih sayang tidak ada, kebahagiaan dan keharmonian rumah tangga tidak wujud. Akhirnya membawa perceraian atau kalau tidak bercerai pun kerana tidak mau berpisah dengan anak-anak atau hendak menjaga wibawa. Apalah ertinya hidup berumah tangga yang tidak ada ketenangan.

Catatan

  • Perkara perlu / dharuri maksudnya adalah keperluan asas, misal perlengkapan untuk fardhu ain, pakaian untuk menutup aurat, tempat tinggal yang tidak terkena hujan angin, makanan asal tidak kelaparan
  • Perkara di luar perlu maksudnya hal-hal di luar perkara perlu. Perkara di luar perlu ini ada yang sifatnya memudahkan kehidupan, ada juga yang malah melalaikan.
Powered by: Wordpress